Thông tin đã được thu thập
Trong chính sách này, chúng tôi muốn giải thích cách mà dữ liệu cá nhân được thu thập và sử lý khi bạn sử dụng trang web này và các dịch vụ liên quan. Chúng tôi khuyến khích rằng bạn nên đọc kĩ về chính sách để có thể hiểu rõ hơn về chúng tôi và cách chúng tôi làm gì với thông tin cá nhân của các bạn. Bằng việc sử dụng, bạn đã đồng ý với chính sách của chúng tôi.
Dữ liệu nào được thu thập
Dữ liệu sẽ được chúng tôi thu thập sẽ bao gồm:

Thông tin cá nhân: Khi bạn sử dụng các dịch vụ liên quan, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin của bạn như tên, địa chỉ email và một số thông tin khác liên quan đến định vị và sử dụng của người dùng.

Thông tin sử dụng: Chúng tôi có thể theo dõi các thông tin liên quan đến việc sử dụng và truy cập trang web của bạn. Một số dữ liệu có thể bao gồm như trang web mà bạn truy cập, thời gian truy cập, địa chỉ của bạn, địa chỉ IP, thông tin trình duyệt và một số dữ liệu thống kê khác. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình và tiếp cận tới lượng độc giả lớn hơn.

Dữ liệu định vị: Người dùng sẽ bị định vị khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Cookies là những file nhỏ chứa thông tin được gửi từ trang web đến trình duyệt của bạn. Bạn có thể cài đặt trình duyệt không đồng ý cookies hoặc thông báo khi có một cookies được gửi. Tuy nhên điều này có thể hạn chế bạn sử dụng một vài dịch vụ từ phía chúng tôi.
Dữ liệu được xử dụng như nào
Nhận diện người dùng: Dữ liệu thu thập sẽ được dùng để nhận diện người dùng và chúng tôi có thể dễ dàng liên lạc với bạn cũng như cung cấp trợ giúp nếu bạn gặp sự cố.

Trải nghiệm người dùng: Bằng việc thu thập dữ liệu người dùng và cách bạn sử dụng các dịch vụ, chúng tôi có thể cải thiện tốt hơn về sản phẩm của mình để phục vụ cộng đồng. Chúng tôi có thể tương tác tích cực hơn với người dùng của mình để cung cấp cho họ những bản cập nhật và cải tiến mới nhất trong các dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật: Chúng tôi cam kết trong việc bảo vệ thông tin của người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu thu thập sẽ giúp chúng tôi xử lý cũng như phát hiện những vấn đề kĩ thuật có thể đem đến trải nghiệm không tốt cho người dùng cũng như khiến người dùng đến rủi ro.

Marketing: Người dùng có thể xem nội dung miễn phí do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi đảm bảo rằng chỉ một lượng nhỏ dữ liệu được cung cấp sử dụng một cách phù hợp.
Chuyển giao dữ liệu
Dữ liệu thu thập có thể được chuyển và lưu trữ ở máy chủ ngoài khu của bạn và chính sách về bảo mật dữ liệu ở đây có thể khác ở nơi bạn sống.

Thông qua việc gửi bảng biểu này, bạn đã đồng ý với chính sách của chúng tôi.

Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin được thu thập sẽ được bảo mật và không được sử dụng cho các mục đích khác.