Hỗ trợ truyền thông
Hỗ trợ truyền thông
Từ các mạng lưới truyền thông của VBU-VDCA và đối tác
Kết nối tinh hoa
Kết nối tinh hoa
Gặp gỡ giao lưu với những con người chung chí hướng trong một cộng đồng năng động và chuyên nghiệp
Đề xuất chính sách
Đề xuất chính sách
Tham gia góp ý, phản biện chính sách pháp lí cho blockchain tại Việt Nam
Nghiên cứu và đào tạo
Nghiên cứu và đào tạo
Phát triển và làm chủ công nghệ, nâng cao tính ứng dụng thực tế
Member Point
Member Point
VBU member point đồng hành với sự phát triển của Liên minh