Liên minh Blockchain Việt Nam - VBU

Liên minh Blockchain Việt Nam

Liên minh Blockchain Việt Nam (Vietnam Blockchain Union, VBU) thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam được thành lập nhằm kết nối các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, đầu tư, xây dựng chính sách về Blockchain (bao gồm cả cơ quan quản lý nhà nước và khu vực tư nhân). Qua đó, chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp, hướng tới mục tiêu chung phát triển và ứng dụng Blockchain hiệu quả vào nền kinh tế số, đóng góp cho chuyển đổi số quốc gia.

Với những chức năng này, VBU được kỳ vọng sẽ từng bước mở rộng ra quốc tế theo từng giai đoạn phát triển.
Tầm nhìn
  • VBU tham vọng trở thành Liên minh Blockchain uy tín số 1 tại Việt Nam, quy tụ các chuyên gia, tổ chức hàng đầu về blockchain trong và ngoài nước.

  • Xây dựng và thúc đẩy cộng đồng Blockchain Việt Nam thuộc top 5 Thế Giới, góp phần tạo ra nhiều cơ hội cho Việt Nam phát triển bằng nền kinh tế số.
Sứ mệnh
  • VBU tư vấn, phản biện chính sách và kết nối cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, nhân sự hoạt động trong lĩnh vực công nghệ Blockchain.

  • VBU còn tham gia đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức Blockchain; xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu thị trường trong và ngoài nước thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tham gia thẩm định, đánh giá công nghệ Blockchain, khuyến cáo và cảnh báo rủi ro hoạt động của các dự án hay nhóm cộng đồng có dấu hiệu bất thường; tư vấn và kết nối nghề nghiệp trong lĩnh vực Blockchain.

Đối tác

Đối tác của chúng tôi

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner