Blockchain Global Day 2022 - Hòa mình vào thế giới số không giới hạn

Đã kết thúc
Host:
Spac3ship
|
Saigon Innovation Hub
|
YGG Sea Vietnam
|
Infinity Ventures Crypto
Blockchain Global Day 2022 - Hòa mình vào thế giới số không giới hạn
Công nghệ số và sứ mệnh ứng dụng công nghệ chuỗi khối blockchain vào các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm. Mở màn cho một trong những sự kiện lớn về blockchain năm nay là sự kiện thành lập Liên minh Blockchain Việt Nam khởi động hành trình kết nối cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan chức năng để xây dựng khung pháp lý, để đưa Việt Nam bứt phá và thành công trong lĩnh vực Blockchain cũng như nền kinh tế số. Tiếp theo là Ngày hội Blockchain Global Day 2022 với chủ đề Into the Infinity Con-verse (Hoà mình trong Ngày hội Công nghệ số – Chuyển đổi không giới hạn) sẽ diễn ra vào ngày 29/07 với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về Blockchain, chia sẻ bức tranh toàn diện về công nghệ chuỗi khối đối với tất cả các mặt trong đời sống kinh tế, xã hội Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung.

Thông tin sự kiện

29/07/2022 01:00 - 29/07/2022 10:00
Thời lượng:
08 giờ 59 phút
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Thông tin về host

Spac3ship
Saigon Innovation Hub
YGG Sea Vietnam
Infinity Ventures Crypto