Hội nghị Blockchain toàn cầu lần thứ 10 – Phiên bản cho khu vực Đông Nam Á

Đã kết thúc
Host:
Agora Group FZ LLC
|
Vietnam Blockchain Union
|
V2B Labs
Hội nghị Blockchain toàn cầu lần thứ 10 – Phiên bản cho khu vực Đông Nam Á
Việt Nam đang có những thành tựu về chuyển đổi số, phát triển công nghệ số rất ấn tượng, đặc biệt là những chiến lược và tầm nhìn đột phá của Chính phủ Việt Nam về chuyển đổi số, trong đó đề cao chính sách cởi mở, khuyến khích sự phát triển của các công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của Chính phủ. Đặc biệt, nhận định Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng phát triển Blockchain, đã có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, Hội nghị Blockchain toàn cầu lần thứ 10 đã quyết định chọn Việt Nam là nơi đăng cai. Hội nghị Blockchain toàn cầu lần thứ 10 – Phiên bản cho khu vực Đông Nam Á sẽ được Agora phối hợp với V2B Labs, D.Lion và Liên minh Blockchain Việt Nam (VBU) tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội Truyền thông số Việt Nam. Sự kiện sẽ là một dấu mốc quan trọng và đầy ý nghĩa cho sự phát triển ngành Blockchain ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong những năm tới.

Thông tin sự kiện

11/07/2022 01:00 - 12/07/2022 09:00
Thời lượng:
01 ngày 07 giờ 59 phút
Intercontinental Landmark 72

Thông tin về host

Agora Group FZ LLC
Vietnam Blockchain Union
V2B Labs